اعضای هیئت مدیره

جناب آقای مهندس کیوان وزیری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

متولد 24 بهمن 1344

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندس مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

سوابق شغلی:

مدیریت توسعه و مهندسی مرکز تحقیقات ایران 1379

مدیر تضمین کیفیت مرکز تحقیقات ایران خودرو 1384

مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای خودرو شرکت ایران خودرو 1388

عضو هیئت مدیره شرکت ایتراک(گروه صنعتی ایران خودرو ) 1389

مدیر طراحی پلت فرم و سیستم های مشترک مرکز تحقیقات ایران خودرو 1392

عضو هیئت مدیره شرکت ایساکو کیش (گروه صنعتی ایران خودرو)1392

عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو خراسان 1393

قایم مقام معاونت مرکز تحقیقات ایران خودرو 1394

و در حال حاضر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)